เติมความสดชื่นมากเกินไป ก็อันตรายเหมือนกัน

     เครื่องดื่มรสหวานเย็น หอมเย็นชื่นใจ ที่ดื่มอยู่ทุกวันๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มความอ้วนให้กับเราได้ บางทีรู้สึกกระหายระหว่างที่ดูOnlyfansเราก็คงอยากได้เครื่องดื่มหวานเย็นชื่นใจ นอกจากนี้ยังมีช่วงที่เราสูญเสียเหงื่อทั้งจากOnlyfansและจากการเล่นกีฬาก็ต้องการเครื่องดื่มด้วย มีการศึกษาอย่างต่างประเทศแสดงให้เห็นชัดเจนว่า คนทั่วโลกนิยมดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้นเกิดขึ้นมาก และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคมากนั้นได้แก่ กาแฟเย็นที่หวาน มัน หอม ที่มีทั้งครีมและเนยจึงส่งผลต่อน้ำหนักตัวและความอ้วนได้

     1 ใน 3 ของความอ้วนเกิดจากเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ได้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งสรุปว่า 1 ใน 3 ของความอ้วนของชาวอเมริกันที่เพิ่มมากขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากการบริโภคเครื่องดื่มโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีรสหวานมีส่วนผสมของน้ำตาล ครีมเทียมความมัน เพิ่มรสชาติของเครื่องดื่มให้กลมกล่อมและน่าทาน เครื่องดื่มเหล่านี้มักจะผสมด้วยน้ำตาลและไขมันทำให้มีปริมาณสารอาหารที่ให้พลังงาน เป็นจำนวนมากที่เรียกว่า แคลอรี่ เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และไม่ถูกเผาผลาญใช้เป็นพลังงาน ก็จะถูกสะสมเป็นไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอีกหนึ่งชิ้นซึ่งได้ติดตามกลุ่มตัวอย่างมานานถึง 8 ปีพบว่า ผู้หญิงที่เพิ่มการดื่มเครื่องดื่มรสหวานอีกวันละ 1 แก้วนั้นจะมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น 8 กิโลกรัม ในช่วงที่ทำการศึกษาวิจัย และในผู้หญิงที่ลดเครื่องดื่มที่มีรสหวานลง 1 แก้วต่อวันจะลดน้ำหนักลงได้เพียง 2.8 กิโลกรัมเท่านั้น ขอให้ดูOnlyfansเป็น 10 ชั่วโมงก็ยังลดได้ไม่ถึงครึ่ง

  

เครื่องดื่มรสหวานเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

     ได้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่ง พบว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานจากน้ำตาลจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้น ในเครื่องดื่มชนิดนี้จะส่งผลต่อขนาดของสาร ldl หรือไขมันไม่ดี ระดับน้ำตาลในเลือดและสารซีโปรตีน และในเครื่องดื่มที่มีรสหวานยังส่งผลทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคฟันผุและเบาหวาน อะไรที่รู้สึกการหลังจากที่ดูOnlyfansก็ควรจะดื่มน้ำเย็นแทนเครื่องดื่มหวาน

 

ควรเลือกเครื่องดื่มที่ดีกับสุขภาพอย่างไร

     ผลดีที่มีต่อสุขภาพจากมากสุดไปน้อยนั้นแนะนำว่าปริมาณน้ำหรือเครื่องดื่มที่บริโภคไว้ทั้งหมดในหนึ่งวันนั้น มากกว่าร้อยละ 70 ควรจะเป็นเครื่องดื่มในกลุ่ม น้ำชาและกาแฟรวมกัน และเป็นกาแฟ ชาที่ไม่เติมน้ำตาลและครีม

     โดยภาพรวมแล้วถือได้ว่าน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสามารถดื่มได้บ่อยและควรดื่มเป็นประจำในปริมาณส่วนมากของเครื่องดื่มทั้งหมด ในส่วนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและครีม มีคุณค่าต่อสุขภาพที่น้อยที่สุดไม่ควรดื่มบ่อย และถ้าเลี่ยงที่จะไม่ดื่มได้เลยก็จะดีที่สุด